پاویلیون ایران در نمایشگاه بین المللی

نفت و گاز عمان  

23-25 اردیبهشت 1404

Oman Petroleum and Energy Show 2025
Oman Petroleum and Energy Show 2025
Oman Petroleum and Energy Show 2025